Otázky a odpovědi

 
Bydlení

Pro achatiny můžeme použít jakoukoli voděodolnou ubikaci. Můžeme si vybrat mezi akváriem, teráriem a plastovým boxem. Velikost ubikace určujeme podle velikosti achatiny v dospělosti. Neměli bychom zapomenout na odvětrávání - ne málo a ne zas příliš, aby se v ubikaci držela dostatečná vlhkost.

 
Substrát
Nejlépe se osvědčil kokosový substrát (lignocel). Můžeme ho zakoupit v jakýchkoli potřebách pro zvířata. Do substrátu je možné přidat mletý vápenec, který zvýší PH a tím zabrání vývin vajec některých mušek v substrátu. Výšku substrátu v ubikaci volíme tak, aby byla o něco vyšší než ulita achatiny.
 
Teplota
Nejideálnější teplota v domácích podmínkách je 23 - 28 °C.
 
Vlhkost
Vlhkost můžeme udržovat v rozmezí 50 - 90 %. Měříme ji vlhkoměry nebo ji odhadneme podle nasáklosti substrátu.
 
Osvětlení
Achatiny jsou noční tvorové - produkují aktivitu hlavně v noci, a tak jim není potřeba svítit.
 
Vápník
Jako živočich s vápenatou schránkou potřebuje zdroj vápníku. Můžeme použít: sépiovou kost, přírodní vápenec a nebo vaječné skořápky v mleté formě.
 
 
Vejce
Nalezenou snůšku přendáme do jiného boxu či krabičky se substrátem a vejce pokryjeme tenkou vrstvou substrátu. Necháme tak do vylíhnutí. Velikost boxu či krabičky volíme podle počtu vajec, aby vylíhnutí šneci měli na nějakou dobu dost prostoru - volíme raději větší box z důvodu menší manipulace s mláďaty. Pravidelně odstraňujeme zbytky potravy.
Pokud nalezenou snůšku nechceme, vložíme ji do krabičky a dáme na mrazák. 
 
U rodu Achatina a Lissachatina 100 - 1000 vajec v jedné snůšce.
U rodu Limicolaria, Pseudachatina, Lignus kolem 50 vajec v jedné snůšce.
U rodu Archachatina a Cochlitoma do 15 vajec v jedné snůšce.
 
Pohlavní dospělost
U rodu Achatina je 12 - 18 měsíců.
U rodu Archachatina je 7 - 12 měsíců.
U rodu Lissachatina je 5 - 10 měsíců.
 
Růst
Rychlost růstu je ovlivňována množstvím a typem podáváné potravy, dostupností zdrojů vápníku a teplotou v ubikaci. Je lepší nepřekrmovat a nesnažit se za každou cenu dosáhnout maximálního přírustku. Je to pro achatinu méně přirozené než případné strádání.  Na zhoršení podmínek nebo nedostatek potravy zareaguje achatina zavíčkováním. 
 
Závíčkování
Achatiny reagují zavíčkováním na změnu teploty, nízkou vlhkost, nedostatek potravy - na nevyhovující podmínky. Šnek se zatáhne celý do ulity a vstupní prostor zahradí vápenatou blánou. 
Hibernace - nízká teplota (zimní spánek)
Estivace - vysoké teploty a nedostatečná vlhkost
Zavíčkování šneka v domácích podmínkách nám značí, že je něco špatně. Můžeme je nechat hibernovat nebo estivovat po dobu několik měsíců. Je dobré během této doby opakovaně vážit, abychom zjistili případný úbytek váhy. Pokud nechceme aby šnek hibernoval nebo estivoval stačí ho orosit vodou nebo mu narušit víčko.
 
Parazité
Největší problém s parazity je u importovaných jedinců z přírody. S tímto problémem nemůžeme mnoho dělat. Podávání odčervovacích léčiv, které nejsou určené pro plže je velice riskantní. Šneka sice zbavíme parazitů, ale zároveň mu můžeme poškodit některé vnitřní orgány, což může být mnohem horší než parazité. Takto postiženému jedinci můžeme poskytnout co nejlepší podmínky a dostatek potravy. Parazity můžeme omezit zvýšenou hygienou. Chovem jen na papírových utěrkách a častým vymýváním a desinfekcí ubikace a omýváním šneka.
 
Rány na těle
Pokud máme jedince s hlubokou ránou na těle (noze) udržujeme ránu co nejvíce v čistotě. Šneka umístíme do ubikace bez substrátu a pravidelně ji čistíme a desinfikujeme. Ránu na těle omýváme například betadin roztokem nebo heřmánkovým čajem, který má teké antiseptické účinky. 
 
Plísně
Plísně se mohou vyskytnout v podobě bílých teček na těle - nezaměňovat s tečkou za pravým tykadlem, ta značí vyústění pohlavního orgánu.Na plísně můžeme opět aplikovat betadin roztok nebo heřmánkový čaj s antiseptickými účinky.
 
Poškození ulity
Často dochází k poškození ulity v oblasti rostoucího obústí. Ulomení či nalomení v této části ulity není většinou nebezpečné a šnek si to sám opraví. Pokud dojde k větší části poranění nebo rozlomení ulity je nutné přistoupit k opatřením jako je slepení ulity například izolepou. Vždy se především snažíme zabránit vniknutí infekce do obnažené části pod ulitou. Nejlépe dočasně umístíme šneka do hygienické ubikace bez substrátu.
 
Nákup
Nákup importovaných jedinců z přírody může být velmi rizikový. Nevíme v jakém jsou šneci stavu a v jakých podmínkách žili u vývozce. Importovaní jedinci mají vetší úmrtnost než jedinci v zajetí. Většinou neprobíhá ani karanténa. Obchodník se je snaží prodat v co nejkratší době. Při výběru importovaných jedinců sledujeme především, zda jsou aktivní, zda nemají hluboké rány na noze, zda nejsou příliš zatažení do ulity, nemají příliš nízkou hmotnost a zda nemají výrazně poškozenou ulitu. Mírné poškození obústí není životu nebezpečné. I hluboce zatažení a lehcí jedinci mají šanci na přežití. Ale raději volíme aktivní a těžší jedince. Výhodou nákupu importovaných jedinců je možnost získat vzácnější a geneticky unikátní druhy.
 
Nákup jedinců odchovaných v zajetí je mnohem bezpečnější. Jedinec je zvyklý na domácí chov a tudíž není tolik stresován novým prostředím. Lépe přijímá potravu, rychleji roste a dochází k častějšímu rozmnožování. Vždy je lepší jedince pořídit od mláděte - při případném transportu zamezíme stresu u dospělého jedince.
 
Transport
K přepravě použijeme plastovou krabičku přiměřené velikosti ( raději menší než větší ). Pomocí substrátu zamezíme pohybu šneka. Pokud je šneků více, dbáme na to, aby se přímo nedotýkali ulitami a nemohli si je tak poškodit. Pohyb krabičky v papírové bedně zamezíme pomocí novin. Při delší přepravě je lepší použít polystyren, který zajistí teplotní komfort při vyšších či nežších teplotách. V případě několikahodinových převozů nemusí mít bedna ani větrací otvory.
 
Nejčastější chyby začínajících chovatelů
Častá konzumace piškotů
Podávání mouky
Chov v hlíně
Společný chov druhů nehodících se k sobě
Brát achatinu na přímé slunce
Krmit citrusovým ovocem, granulema pro ryby, psy a kočky
Chov s jinými druhy zvířat například želva, ještěři a hadi
Chov ve velmi malém prostoru a přítomnost kamenů v ubykaci
Ponechání vajíček u dospělců
Nechráněná žárovka v ubikaci
Transport v nevyhovujících a extrémních teplotních podmínkách
Přehnaný kontakt člověka se šnekem
Podávání  neošetřených plodin z přírody