Máme nové šnečky v chovu. Lissachatina reticulata :-)